Bouwend Nederland | AANDAGT reclame & marketing

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Voor Bouwend Nederland bewaakt AANDAGT reclame & marketing de huisstijl en ontwikkelen we verschillende middelen zoals rapportages en brochures. Onder de titel ‘De Bouw Maakt Het’ heeft AANDAGT in samenwerking met Pact Public Affaires een campagne gelanceerd.

Over Bouwend Nederland
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en staat  voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving. De verschillende onderdelen van de vereniging (secties, regio’s, afdelingen, infraplatforms en vakgroepen) vervullen ieder een eigen rol binnen de vereniging.

Bekijk hier de website van BouwendNL.

AANDAGT voor Bouwend Nederland