Energie Nederland | AANDAGT reclame & marketing

Energie Nederland

Energie Nederland

AANDAGT reclame & marketing ontwikkelde diverse communicatiemiddelen voor Energie Nederland. Naast een nieuwe website gaf AANDAGT vorm aan o.a. position papers, rapporten en de Energietrend. De Energietrends is een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

Over Energie-Nederland
Energie-Nederland staat voor de belangrijke opgave om, namens de energiebranche, bij te dragen aan een toekomstgericht energiebeleid. Energie-Nederland werkt aan een (internationaal) energiebeleid dat tegemoetkomt aan de prioriteiten en verwachtingen ten aanzien van de zekerheid, betaalbaarheid en verduurzaming van onze energievoorziening.

Bekijk hier de website van Energie-Nederland.

AANDAGT voor Energie Nederland