Waterschap Vechtstromen | AANDAGT reclame & marketing

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

AANDAGT reclame & marketing ontwikkelde voor het Waterschap Vechtstromen o.a. illustraties voor het Waterschapspeil en een Waterbelevingskaart. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van de verkiezingscampagne.

Over Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen verzorgt sinds 1 januari 2014 het waterbeheer in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Een gebied met een oppervlakte van circa 225.000 ha en 23 inliggende gemeenten. Vechtstromen beheert het water van circa 4800 km rivieren, beken en andere watergangen en zuivert op 26 rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater van circa 800.000 inwoners. Vechtstromen is door de fusie een sterke organisatie die nog beter in staat is om op innovatieve en kwalitatief hoogwaardige wijze het waterbeheer te verzorgen. Rekening houdend met de klimaatopgaven waarmee we geconfronteerd worden én tegen betaalbare tarieven, nu en in de toekomst. Vechtstromen werkt vanuit twee kantoren, in Coevorden en Almelo, en verschillende regio- of buitenlocaties.

Bekijk hier de website van Waterschap Vechtstromen.

AANDAGT voor Waterschap Vechtstromen